Fizica este una dintre materiile importante studiate la școală. Uneori distractivă prin experimentele pe care le propune, alteori mai plictisitoare prin cumulul de informații pe care le oferă, ora de fizică poate fi considerată, în cele din urmă, atractivă pentru mulți dintre elevi. Tocmai pentru că vrem să vă facă plăcere studiul acestei materii, vă propunem o culegere de probleme care să vă ajute în întreg procesul de învățare și pregătire pentru susținerea viitorului examen național de clasa a XII-a, Bacalaureatul. Cartea Fizică. Culegere de probleme propuse și rezolvate pentru clasa a IX-a și Bacalaureat, a cărui autoare este Mihaela Ciriță, profesor la Colegiul Național ,,Sfântul Sava’’, a apărut la editura Tamar din București, în anul 2018. Întregul conținut al acestei culegeri atinge toate unitățile de învățare ale fizicii predate în ciclul inferior de liceu. Astfel că, acest material este potrivit și elevilor care doresc să recapituleze noțiuni importante în vederea pregătirii pentru Bacalaureat. Problemele propuse fac parte din toate capitolele de termodinamică și electricitate și au grade diferite de dificultate, ceea ce face posibilă rezolvarea lor de către toți elevii. Tratarea problemelor este făcută, într-o ordine apreciată ca fiind optimă, de la simplu la complex. Pe lângă problemele clasice cunoscute de elevi si selecționate din lucrările unor autori de referință, culegerea conține și probleme asemănătoare cu cele date la examenul național, astfel încât elevii să se poată obișnuia cu structura lor. De asemenea, există și o serie de exerciții și probleme special realizate pentru viitorii potențiali candidați la facultățile tehnice sau de medicină. Alege o culegere fizica clasa 9, prin conținutul ei, are rolul de a-i pune pe elevi să exerseze ceea ce au învățat, de a le oferi acestora posibilitatea de a realiza anumite aparate sau circuite electrice simple, de a îi pune să recapituleze formulele de calcul și le oferă posibilitatea de a verifica dacă au reușit să asimileze și să înțeleagă noile cunoștințe. Un ajutor în plus, în favoarea elevului, pentru autoevaluare eficientă, este reprezentat de fila cu răspunsuri la toate problemele și exercițiile propuse în culegere. Aceasta conține rezolvările detaliate ale tuturor problemelor, explicațiile fiind argumentate riguros științific. Încurajarea exersării rezolvării unui număr însemnat de probleme va contribui, considerabil, la dobândirea, de către elevi, a competențelor specifice prevăzute, încurajând-i să comunice într-un limbaj științific-argumentat, să propună idei și soluții de rezolvare a problemelor, să investigheze experimental reacția diferitelor substanțe fizice, dar și să acționeze prompt și creativ în diverse situații de viață. Prin urmare, parcurgerea acestei științe, numită fizică, deschide posibilităţi pentru dobândirea achiziţiilor fundamentale din acest domeniu şi aprecierea valorilor ştiinţifice naţionale/universale. Aceasta dezvoltă interesul elevilor, le oferă posibilitatea de a explora natura, de a cerceta compoziții de substanțe și de a observa reacțiile lor. Problemele propuse spre rezolvare, prezente în această culegere de fizică, contribuie la înțelegerea și explicarea fenomenelor fizice ale naturii înconjurătoare și îi ajută pe elevi să  anticipeze efectele unor acțiuni specifice asupra oamenilor și a oricăror alte ființe vii de pe Pământ. Din experiența noastră în acest domeniu, vă recomandăm să achiziționați acest instrument didactic regăsit la noi, fiind convinși că veți dobândi rezultate remarcabile.

By